Med eller utan eftertanke?

Mitt examensarbete “Utan eftertanke”, matta i rölakansteknik, finns att skåda på Almgrens Sidenväveri fram till den 19 augusti.

Jag vill skänka ett stort TACK till Borgs vävgarner där jag köpt en stor del av det garn som jag använt till mitt examensarbete.

 

I formgivningen till mitt examensarbete har jag funnit inspiration i det klotter som jag ofta gör i mina anteckningsblock. Jag tycker att detta klotter står för en charmig tanklöshet, denna lättsinnighet ville jag fånga i min formgivning. Mattan skulle vara regelbunden men samtidigt oregelbunden, färgerna skulle höra ihop och samtidigt gå att skiljas åt, helst ligga så nära varandra som möjligt, lite som jag tänker att tankar kan bete sig.

 

Namnet ”Utan Eftertanke”, som mattan heter, innebär för mig ett dagdrömmande, det handlar om att man inte alltid kan styra sig själv och sina tankar. Samtidigt så handlar det om min egen känsla kring att det ständigt finns en press på individen att vara genomtänkt in i minsta detalj att ständigt välja och agera rätt. Men sina tankar kan man inte tygla, och det finns en frihet i att drömma och att låta tankarna komma och gå, att låta dem passera utan att man måste lägga någon tyngd i dem.

 

Detta namn återspeglar dock inte processen, för varenda liten detalj är genomtänkt och genomarbetad. Namnet kanske kan ge en felaktig bild av vad det innebär att arbeta med hantverk, att det kräver en extrem noggrannhet och medvetenhet i alla delar av arbetet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.